Pišite nam Pratite nas
    
Home > O Nama
  

Dr med.spec. Aleksandra Ivančić rodjena 6.11.1974. u Novom Sadu. Studije je završila na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 2001.godine a specijalističke studije 2005.godine gde je stekla zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. 

Neposredno nakon studija postaje majka prevremeno rodjenog deteta kome su nakon dvadeset dana ustanovljene leukomalatične promene u parietooccipitalnom delu mozga. Od tog momenta zajedno sa suprugom Goranom svim srcem počinje da se bori za svaku nervnu ćeliju u njegovoj glavici. 

Nakon godinu i po dana- svakodnevnih višesatnih tretmana po Vojtinoj i Bobat metodi shvata da je fizikalna medicina na polju dečije cerebralne paralize u našoj sredini vrlo ograničena. Sa željom da svom detetu obezbedi mnogo kvalitetnije tretmane izlazi van okvira Srbije i nailazi na sjajne metode i terapeute koji su joj pored znanja kako teoretskog tako i praktičnog dali veru i nadu da će u bližoj ili daljoj budućnosti postaviti svoje dete na noge i pored velikih oštećenja mozga i vida.

Sa verom, snagom i svim prikupljenim znanjem 2012.godine otvara  “Centar za razvoj ljudskih potencijala” kojim donosi nove standarde u tretmanu dečije cerebralne paralize na ove prostore.
 

U Centru za razvoj ljudskih potencijala pružamo jedinstven individualan  program rehabilitacije dece sa cerebralnom paralizom sa ciljem podsticanja njihove samostalnosti i, u bližoj ili daljoj budućnosti - prohodavanja.

O METODAMA:

(KROZ PUTOVANJA I KROZ SEDMOGODIŠNJE ISKUSTVO RADA SA SVOJIM DETETOM I MALIŠANIMA KOJI SU BORAVILI U NAŠEM CENTRU):
 

ABR METODA

Tokom februara i maja 2009. godine kao roditelj pohadja prvi i drugi ABR kurs za roditelje u Kopenhagenu a u septembru u Austrijii  treći. Veliki je poštovatelj ove metode i dan danas sprovodi ABR tehnike na svom detetu jer je uverena da zahvaljujući njoj, i pored velikih oštećenja mozga njeno dete nema ni jednu kontrakturu ne svom telu kao ni jedan jedini deformitet, a sama struktura tela mu je mnogo jača.

Uprkos sjajnoj teoriji ABR-a, intuitivno je osetila da je njenom sinu potrebna još jača i kvalitetnija stimulacija. Septembra meseca 2011.godine pokušava da nadje nešto što bi dalo brže rezulatate na njenom detetu:

 

ANAT BANNIEL METODA

U Cirihu (Švajcarska) , Vuk je podvrgnut jednonedeljnom tretmanu ovom metodom pod rukom Nancy Aberle, a potom u Berlinu(Nemačka) prisustvuje seminaru Anat Banniel metode, na kom je gospodja Aberle zasnovala čitav seminar na radu sa Vukom u Švajcarskoj. Tada je imala mogućnost da na sebi oseti pokrete i vežbie koje je gospodja Nancy sprovodila na Vuku u Švajcarskoj što joj je od neprocenjive vrednosti za njen dalji rad kako sa Vukom tako i sa drugom dečicom.

 

 

 

 

 

THERASUIT METODA

U Češkom gradu Pribranu prisustvuje TheraSuit seminaru kod Izabele Koscielny.

U američkom gradu Mičigenu u maju 2012. boravi dve nedelje u TheraSuit Centru . Završava napredni TheraSuit seminar u kom počinje da se interesuje za primitivne reflekse jer smatra da su oni ključ ulaska u oštećen mozak. 

 

MFR seminari

U septembru 2012. u Beogradu završava seminar u oblasti Tehnike miofascijalnog oslobađanja - MFR kod Kristine Radović Marić (specijaliste kliničke terapije iz oblasti kraniosakralnih tretmana i tehnike miofascijalnog oslobađanja) i upotpunjava svoje znanje i praktična iskustva na polju fascija. Ubrzo završava još tri nivoa iz ove oblasti.

2012 2013 2014

 

ETPS KURS I KURS KVANTNE INTEGRACIJE PRIMITIVNIH REFLEKSA 

U Holandiji u gradu Biddinghuizen,  u septembru 2012. pohadja ova dva kursa i dobija prve prave odgovore za kojim je tragala: kako da na najbrži i najkvalitetniji način integriše primitivne reflekse i samim tim poboljša rezultate prilikom rada sa dečicom sa cerebralnom paralizom. 

 

Seminari po Dr MASGUTOVOJ

Slovenija Bled Septembar 2013.-Arhetipski pokreti

Holandija April 2014. - Integracija dinamičkih i posturalnih primitivnih refleksa

Slovenija Bled Avgust 2014.- Integracija primitivnih refleksa kod dece sa posebnim potrebama

Slovenija Bled Septembar 2014.-Taktilna integracija

 

PNF seminar I i II 

Beograd Aprli i Maj mesec 2014.

 

NEUROFEEDBACK SEMINAR

Zagreb Mart 2014.- neurofeedback seminar po Othmerovoj metodi

 

MEDEC CUEVAS METODA nivo I i nivo II

Španija,Madrid Jul 2014.

 

Bloomberg RMT seminar

Slovenija, Bled Oktobar 2014.