Pišite nam Pratite nas
    
Home > Ostale metode > Stimulacija gutanja
  

Jedan od najvećih problema dece sa cerebralnom paralizom je pojačana salivacija, otežano gutanje i loše držanje glave deteta. Često su mi govorili: „Sve zavisi od položaja glave. Kad ojačamo mišiće glave i vrata i pravilno je pozicioniramo tada kreću aktivniji pokreti ruku, kvalitetniji vid, bolja ravnoteža…
 
Da li su samo vežbe za jačanje mišića vrata dovoljne da se glavica deteta pozicionira u pravilan položaj?
Da li Vam je poznato da su upravo takozvani oro-faringealni mišići to jest mišići usta i ždrela bitni za pravilno držanje glave i vrata?

Osim za gutanje, ovi mišići su zaduženi i za disanje ali i za govor.
Uz loše držanje glave po pravilu dolazi u manjoj ili većoj meri do pojave pojačane salivacije i otežanog gutanja tečne i čvrste hrane. 
Smatram da je jedan od najbitnijih pristupa jačanja muskulature glave i vrata upravo pravilna stimulacija mišića lica i ždrela i da nam je to početna tačka na kompleksnom i dugom putu postavljanja glavice u pravilan položaj!

Primenjujemo nekoliko pristupa jačanja mišića glave i vrata sa posebnim osvrtom na oro-faringealne mišiće.

 

Disfagija  je simptom koji u prevodu znači  OTEŽANO GUTANJE. Najčešće je uzrokovan šlogom (intrakranijalnim krvarenjem) ali isto tako vrlo je čest simptom kod dečije cerebralne paralize.

Čak i ne tako teški oblici poremećaja gutanja imaju za posledicu konstantne poteškoća prilikom gutanja čvrste i tečne hrane,često praćene bolom što vodi do neuhranjenosti i posledično smanjene fizičke aktivnosti.

Izuzetno teški obllici poremećaja gutanja mogu dovesti do aspiracione upale pluća, teškog stepena neuhranjenosti i dehidracije.

eSWALLOW USA  je  NMES* aparat   spicijalno dizajniran za stimulaciju gutanja. Bazira se na neuro-mišićno-električnoj stimulaciji*  ključnih mišića lica i vrata zaduženih za gutanje, specijalno  dizajniranim elektrodama. Elektrode su vrlo niske impedance te omogućavaju široku paletu primene električne stimulacije .
Ovaj aparat predstavlja najnapredniji pristup ovoj problematici te zajedno sa vežbama gutanja daje izuzetno efikasne i statistički značajne rezultate. Rezultat  je poboljšanje funkcije gutanja mišićnom reedukacijom.