Pišite nam Pratite nas
    
Home > PNF metoda
  

“Neuro-mišićni sistem predstavlja kontinuitet u celini – nema izolovanih delova…”

Ovim postulatom se koriste PNF terapeuti.

PNF (def.)

PROPRIOCEPTIVNO - vezano za receptore koji daju informacije mozgu, vezane sa pokretom i položajem tela u prostoru
NEUROMIŠIĆNO – uključuje mišiće i nerve
FACILITACIJA – olakšavanje

U njenoj osnovi:
stoji da sva ljudska bića, uključujući i ona sa invaliditetom, imaju nerazvijene potencijale.

Princip ove metode :
svaki tretman je usmeren ka  biću u njegovoj celini a ne samo na specifičan problem ili segment tela.

Primarni cilj svakog tretmana :
je pomoć pacijentu da postigne svoj najviši nivo funkcionisanja.

Ovo je metoda koju je započeo dr. Herman Kabat još 1940.god (zato je često zovu i Kabatova metoda). U početku je korišćena za tretiranje pacijenata sa poliomijelitisom. Sa narastanjem iskustva postalo je jasno da je ovakav terapeutski pristup efikasan u mnogim oblastima medicinske rehabilitacije:

  • Traumatologiji - od lakših povreda do preloma
  • Neurologiji - kvadri, para i hemiplegija, periferne lezije nerava, parkinsonizam, multiplaskleroza...
  • Pedijatriji - dečija cerebralna paraliza, stimulacija motornog razvoja, korekcija posture(kifoze, skolioze...)
  • Reumatologiji - cervikalni i lumbalni sindrom, artroze (kolena, kuka, ramena..), tendinitisi, burzitisi...
  • Gerijatriji

U PNF-u KONTINUIRANA I INTENZIVNA AKTIVNOST je neophodna kako bi se održala i poboljšala koordinacija u izvodjenju poketa, razvila mišićna snaga, izdržljivost, omogućio proces motornog učenja i postigao najveći mogući nivo funkcije.

Rehabilitacija po ovoj metodi lečenja nije jedan komplet vežbi koje pacijent treba da izvodi u nedogled iz dana u dan, pristup pacijentu je strogo individualan i uslovljen je ciljevima tretmana!

PNF procedure i tehnike se mogu birati, kombinovati i prilagođavati u odnosu na individualne potrebe pacijenta.
Tretman po ovoj metodi lečenja uključuje i aktivnosti samo-zbrinjavanja (pokretljivost u krevetu, savladavanje različitih prelaza iz jednog položaja tela u drugi ma primer ustajnje sa stolice,ustajanje iz ležećeg u sedeći položaj i slično.