Pišite nam Pratite nas
    
Home > Primitivni refleksi > Kvantna integracija primitivnih refleksa
  

 

Refleksna integracija laserom niske frekvencije

Kvantna refleksna integracija je moćna kombinacija lasera niske frekvencije, zvučne frekvencije i tehnika refleksne integracije, sa ciljem da “restartuje” centralni nervni sistem i ostvari brzi i vidljivi rezultati kod pacijenta.

Originalni refleksni obrasci koji nisu integrisani tokom normalnog psihomotornog razvoja utiču na različita polja:

 • na motoriku (grubu i finu)
 • na govor
 • na ponašanje
 • na koordinaciju oko-ruka
 • na čitanje…

Integrisanje refleksa se postiže povećavanjem mijelinskog omotača oko nerava i medjusobnim povezivanjem nerava sa ciljem bržeg i efikasnijeg prenosa impulsa (informacija) kroz mozak, te se na taj način se poboljšava komunikacija izmedju mozga i tela.

Refleksi mogu biti neintegrisani zbog:
1. različitih uzročnika pre, tokom i nakon porodjaja
2. genetskih oboljenja
3. neaktivnosti
4. emocionalne traume
5. saobraćajne nesreće
6. šloga

Što može biti rezultat poremećaja u vidu:
1. Cerebralne paralize
2. ADD I ADHD-a
3 . Autizma
4. Smanjene mogućnosti koncentracije i fokusa na datu situaciju
5. Disleksije
6. Emocionalne nezrelosti
7. Loše memorije
8. Loše motorike (gruba,fina)
9. Otežanog razvoja govora
10. Gubitka samopoštovanja,motivacije,asocijalizacije
11. Loše senzorne integracije
12. Slabog vizuelnog praćenja
 

Primitivni refleksi zahvataju sve što radimo - od pokreta do učenja. Refleksnom integracijom se poboljšava kvalitet života individue!
 

QRI:
Kvantna refleksna integracija laserom kombinuje talase zvučne i svetlosne frekvencije, koji podrazumeva tretiranje akupunkturnih tačaka i meridijana za SVAKI PRIMITIVNI REFLEKS PONAOSOB. Vizuelno praćenje, koordinacija oko-ruka su obično poboljšani nakon druge i treće serije tretmana. Vremenom se uočava poboljšanje na saznajnom polju, ponašanju, emocionalnoj stabilnosti i motorici. Refleksi kao što su asimetrični tonični i Moro refleks imaju uticaj na uspeh deteta u školi, u slušnoj percepciji i procesu obrade informacija, u vizuelnoj percepciji, čitanju, pisanju, matematici, prepisivanju sa table, sa pažnjom…
Većina primitivnih refleksa na rodjenju imaju ZAŠTITNU ULOGU sa ciljem preživljavanja, da bi potom imali zadatak da naprave nervne puteve  za psiho-motorno učenje.

Primer 1:
Okretanje sa ledja na stomak na koji se nadovezuje puzanje a potom hodanje…Svaka faza je vrlo bitna na polju razvoja deteta - i na motornom i na kognitivnom. Različiti refleksi medjusobno saradjuju kako bi detetu omogućili da počne da se kreće bezbedno. Kada jedan refleks ne uspe da se integriše u pravilan obrazac CNSa, i ostali refleksi mogu biti zahvaćeni. Razvoj deteta tada se ne dešava lako, spontano i sa lakoćom… sve dok se ne integriše tj.dok se ne omogući da refleksi počnu ponovo medjusobno sinhronizovano da “saradjuju”.

Primer 2:
ukoliko dete preskoči fazu u kom dominira refleks hvatanja tada dolazi do poremećaja koordinacije oko – ruka a samim tim se zahvaćene kognitivne veštine kao što je na primer govor.  Reedukacijom nervnog sistema (u ovom slučaju laserom na specifične akupunkturne tačke) rezultati su vidljivi na polju gore narušenih veština. Ovaj laser se bazira na povećanju količine ATPa unutar ćelije - stimulisanjem mitohondrija. Kvantna refleksna integracija laserom se primenjuje već 30 godina širom sveta i dokazano je da je siguran kroz stotine studija.
 

Najčešće postavljana pitanja:

1. Šta podrazumeva QRI  lasersku tehniku?
QRI je neinvazivna, sigurna i efektna tehnika primene lasera na specifične akupunkturne meridijane i tačke sa ciljem da se uspostavi bolja komunikacija izmedju tela i mozga.

2. Šta je refleksna integracija?
Refleksna integracija je proces koji podrazumeva stimulisanje nervnih  puteva koji nisu mijelinisani ili nisu uspostavili kompletne nervne veze.
Neintegrisane ili nekompletno povezane nervne veze mogu  uzrokovati da telo ostane u stanju stresa(Moro refleks). Jednom kad se uspostave nervne veze omogućava se da dodje do brzog poboljšanja u sazajnom procesu, ponašanju i  motorici.

3. Da li je laser bezbedan?
Preko  4000 studija je pokazalo bezbednost I efektnost primene  ove vrste terapije: http://www.healinglightseminars.com/laser-therapy/laser-research-library/

4. Da li je terapija laserom  efikasna?
Deca i odrasli daju vrlo dobar odgovor  nakon dve ili tri serije tretmana.

5. Da li je ovo nova vrsta terapije/tehnologije?
QRI je relativno nov modalitet laseroterapije koji rapidno dobija na poularnosti ne samo u USA. Laserska tehnologija se koristi širom sveta više od 35 godina a akupunkutra se koristi hiljadama godina.


Cerebralna paraliza i laseri niske frekvencije

Bonnie L Brandes

Dok je većina primitivnih refleksa itegrisana u prvoj godini života kod zdrave dece, kod dece sa cerebralnom paralizom perzistiraju tokom svih godina njihovog života. Postojanje ovih refleksa zahvata mišićni tonus i poziciju ekstremiteta ne dozvoljavajući razvoj voljnih pokreta.

Uspešnost LLLT u tretiranju dece sa cerebralnom paralizom je dokazana u nekoliko kliničkih studija:

Studija sprovedena od 2003 do 2006. godine u “Children’s Hospital in Lahore” u Pakistanu - 250 dece je tretirano ovom vrstom lasera. Minimalno 15 tretmana tokom 6 nedelja je sprovedeno na deci sa CPom.

Rezultati su pokazali ynačajna poboljšanja:

 • Od 171 deteta sa spasticitetom i hipertonusom : 87% je pokazalo značajan rezultat
 • Od 126 dece sa epileptičnim napadima: 72% je pokazalo značajno samajenje intenziteta, učestalosti i dužine napada
 • Od 48 dece sa kortikalnim slepilom: 63% je pokazalo značajno poboljšanje
 • Od 105 dece sa slušnim poteškoćama: 60% je pokazalo značajno poboljšanje
 • Od 190 dece sa poteškoćama u govoru: 64% je pokazalo poboljšanje
 • Od 96 dece sa hemiplegijom: 74% je pokazalo poboljšanje pokreta, mišićnog tonusa i snage
 • Od 76 dece sa kvadriplegijom: 69% je pokazalo poboljšanje u gruboj i finoj motorici
 • Od 58 dece sa paraplegijom: 76% je pokazalo poboljšanje stajanja i pokreta.

Deca sa pauzama u ovoj vrsti tretmana u periodu od 1 meseca do 1 godine nisu pokazala simptome pogoršanja. Najbolji rezultati su primećeni kod dece mladje od 2 godine, potom kod dece koja su mladja od 5 godina.

Dr Margaret Naeser,profesor neurologije Medicinskog Univerziteta u Bostonu je takodje prikazala uspešne studije primene lasera u dijagnozi Cerebralne paralize  posebno kod smanjenja spasticiteta.

ZAKLJUČAK: NA OSNOVU OVIH STUDIJA LASER NISKE FREKVENCE JE KORISNA TERAPIJA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM.

Uspešna priča:

Annie (6,5 godina) je bila tretirana QRI laserom u tri serije tokom tri meseca. Mama ju je stimulisala ručnom masažom 3 do 4 puta nedeljno,  30 do 40 minuta. Majka nije imala pristup laseru izmedju serija tretmana. Nakon prve serije mama je primetila da Annie može da skače na mini trampolini od 0 do 3 inča sa asistiranjem zbog gubitka balansa.Takodje je primetila da Annie ima bolji balans i izdržljivost tokom hodanja.
Nakon treće serije tretmana laserom Annie je imala više sigurnosti i bolji balans i bez asistiranja je skočila od zemlje. Kontinuirano dolazi do poboljšanja mobilnosti i snage koje se pokazalo kroz duže hodanje…Pravi 4 koraka bez tudje pomoći.


Reference:

1. Sala DA, Grant AD. Prognosis for Ambulation in Cerebral Palsy. Developmental Medicine and Child Neurology. 2008;37 (11):1020-1026.
2. Jones MW, Morgan E, Shelton JE, Thorogood C. Cerebral Palsy: Introduction and Diagnosis (Part I). J Pediatric Health Care. 2007;21(3):146-152.
3. Rosenbaum PL, Walter SD, Hanna SE, Palisani RJ et al. Prognosis for gross motor function in cerebral palsy. JAMA. 2002;288:1357-1363.
4. Anwar S, Khan M et al. Role of Aculaser Therapy in Cerebral Palsy Children. Anwar Shah’s First CP & Paralysis Clinic  and Research Center. Lahore, Pakistan. 2004.
5. Anwar S, Khan M et al. Treating cerebral palsy with Aculaser therapy. Anwar Shah’s First CP & Paralysis Clinic and Research Center, Lahore, Pakistan. 2006.
6. Naeser MA. Neurological Rehabilitation: Acupuncture and Laser Acupuncture to Treat Paralysis in Stroke, Other Paralytic Conditions, and Pain in Carpal Tunnel Syndrome. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 1997;3 (4):425-428.