Pišite nam Pratite nas
    
Home > Primitivni refleksi > Bloomberg RMT
  

 

Bloombergovi ritmički pokreti imaju identilčne efekte na mozak kao spontani ritmički pokreti koje beba izvodi.

 

PRIMITIVNI MOZAK

Ukoliko iz nekih razloga postoji smanjenja stimulacija primitivnog mozga vestibularnim, kinestetskim i taktilnim informacijama - to će biti rezultat smanjenog mišićnog tonusa u mišićima ekstenzora tela.

Upravo iz ovih razloga izuzetno je bitno da beba bude mažena, nošena, da se ljulja i da joj se omogući da se slobodno kreće.

Smanjenjem ovih stimulacija - smanjen je tonus mišića - otežano odizanje glave i trupa - samim tim otežano se pokreće - ovo dodatno smanjuje takitlnu, kinestetsku, vestibularnu stimulaciju - dete ulazi u začaranu krug.

Zbog mišićne slabosti i slabog držanja glave - postura tela je slaba - zglobovi pogotovo u predelu kičmenog stuba postaju prekomerno rastegljivi - otežano držanje posture tela tokom sedenja (u školi) - disanje je površno - dete nema želju za pokretom - ovo se odražava na slabu svesnost (aurosal) kore velikog mozga - što će se u budućnosti (najčešće polaskom deteta u školu) odraziti na poremećaj pažnje i smanjenu koncentraciju!

Trening ritmičkim pokretima će postepeno normalizovati mišićni tonus i smanjiti prekomernu fleksibilnost zglobova...

 

MALI MOZAK I RITMIČKI POKRETI

Mali mozak ima jake veze sa vestibularnim i drugim jedrima koja se nalaze u primitivnom mozgu zaduženih za koordinaciju pokreta a sa druge strane izuzetno jake veze sa bazalnim ganglijama i motornom korom velikog mozga.
Upravo, ove veze su BAZA  za razvoj koordinisane motorne aktivnosti čineći pokrete lakim kao i prepoznavanjem grešaka prilikom izvodjenja - korigujući ih.
U periodu od 6 - 12.- tog meseca deteta, mali mozak u značajnoj meri raste. Ritmički pokreti upravo utiču na razvoj nervnih mreža malog mozga i njegovih veza sa osatlim strukturama.

UTICAJ DISFUNKCIJE MALOG MOZGA NA PAŽNJU I POTEŠKOĆE PRILIKOM UČENJA
Neka deca imaju izuzteno velike poteškoće da izvedu jednostavne ritmičke koordinisane pokrete.  
Disfunkcijom malog mozga dolazi do disfunkcije ostalih regija velikog mozga pogotovo prefrontalne kore i regija za govor na levoj polovini mozga. Upravo ovo može da se manifestuje poremećajem pažnje, planiranja, rasudjivanja, kontrole impulsnih reakcija kao i apstraktnog razmišljanja. Takodje može zahvatiti i spontane pokrete očiju, čitanja, brzine obrade informacija, memorije, učenja i govora.
1. Veze sa prefrontalnom korom - utiču na pažnju, planiranje, rasudjivanje, kontrolu impulsnih reakcija
2. Veze sa regijama govora Wernickeova i Brocina regija - zahvata razvoj govora
3. Veze sa frontalnim regijama mozga zadužene su za pokrete očiju - utiče na praćenje i samim tim čitanje!!!

 

UNKCIJA BAZALNIH GANGLIJA

Evolucijom ovaj deo mozga kod čoveka ima značajan uticaj na motornu aktivnost i u bliskoj je saradnji sa motornom korom ali isto tako je bitan i za funkciju i kontrolu socijalnih interakcija koje karakterišu rituali, rutine, striktni hijerarhijski odnosi.

Uloga bazalnih ganglija:
1. INHIBIŠE PRIMITIVNE REFLEKSE( spontanim ritmičkim pokretima  bebe)  I INTEGRIŠE IH u više motorne obrasce pokreta
2. KONTROLIŠE POSTURALNE REFLEKSE (balans, stabilnost, uticaj gravitacione sile - razvijeni spontanim ritmičkim pokretima )
3. AUTOMATIZACIJA POKRETA koji su naučeni ( hranjenje, vožnja bicikle, vožnja automobila...)
4. REGULIŠE NAŠ NIVO AKTIVNOSTI i omogućava nam da sedimo mirno! Kada sedimo mirno fokusirani na dat zadatak bazalne ganlije su u tim trenucima u punoj aktivnosti.